Brandværnenes historie


LØGUMKLOSTER

Det frivillige brandværn i Løgumkloster blev oprettet i 1885.

Brandværnet fotograferet foran sprøjtehuset

 
Efter genforeningen i 1920, forblev brandværnet på tyske hænder. 
Dansksindede borgere blev simpelthen nægtet optagelse
Brandværnet 1945/46, fotograferet i salen på Hotel Løgumkloster  

Efter krigen var det tyske brandværn blevet over halveret, da 18 af værnets 31 aktive medlemmer sad indespærret i Frøslev, pga. deres virke under besættelsen.

Den 30 Maj  1945, samledes en kreds af dansksindede borgere, med skorstensfejer H Willert i spidsen, til møde, med det formål at få dannet et dansk brandværn i byen.

 

Der blev valgt en bestyrelse bestående af:
Anton Alkier. (Kaptajn), H. Willert. (stedfortræder).  Jacob Hansen. (stigefører).  
Hans Nielsen. (stedfortræder).  Jens Berthelsen. (motorsprøjtefører).  Steffen Lund. 
(stedfortræder).  Lars Peter Hansen. (slangevognsfører til motorsprøjten). 
Anton Jepsen. (håndsprøjtefører).  Ferdinand Jepsen. (stedfortræder).  
Carsten Jessen og  Anton Petersen. (slangevognsførere).  C. Lorenzen. (kasserer). 
 
Jacob Hansen. (redskabsmester).  Hans Christian Petersen. (stedfortræder).   
Anton Petersen. (depotmester).  Jens Nielsen. (bud)

 

Da brandværnets materiel tilhørte byen, fik tyskerne besked på at aflevere dette, til brug for det nye brandværn. Det blev også besluttet, ikke at optage medlemmer fra det tyske brandværn.

Den  første brandstation ( sprøjtehus ) lå i Klostergade  ( ved nuværende rutebilstation )

Brandstationen flyttede til Allegade, midt i byen i 1969.  Der var plads til tre-fire køretøjer i garagen.
I bygningen var også en lejlighed, der i 80-erne blev indraget og ombygget til mødelokale, køkken og baderum.

Selvom pladsforholdene efterhånden var trange, bilerne blev jo større, klarede man det godt.

Før i tiden blev vi alarmeret ved hjælp af sirener, hvilket gjorde at hele byen vidste når vi rykkede ud, og det kunne sommetider være vanskeligt at komme til ved brandstationen, pga. alle de nysgerrige.  Siden vi gik over til bippere er dette problem løst. 
Vi bliver alle bippet på en gang, dog undtaget hvis tankvognen bliver kaldt til assistance ved et af vores naboværn, da er det kun en mindre gruppe der bliver tilkaldt.

 

I begyndelsen af 1990-erne blev der startet på byfornyelse i midtbyen, hvilket gjorde at brandværnet måtte til at se sig om efter en ny adresse.    Der var flere forslag fremme, men ikke alle lige gode.  Til slut fandt man dog en god grund, i udkanten af byen. 

Der lå et korn og foderstof-firma, hvor kommunen købte grund og bygninger. Sprængningen af siloen

Video af sprængningen kan ses i videoteket

De fleste bygninger, inklusive den store kornsilo, blev fjernet, kun kontorbygningen kunne bruges, og der blev så lavet byggeplaner, hvor den kunne indgå som naturlig del af stationen. 
Resultatet  ses her, og vi kan da kun sige det blev vellykket.

 
Placeringen lige ud til omkørselsvejen, betyder at vi hurtig kan komme til og fra, uden at skulle igennem byen .
 
Mandag den 19. februar 2001 fik Løgumkloster Brandværn en helt ny slangetender af mærket Mitsubishi Strada.Løgumkloster borgmester Kaj Armann overrækker her nøglerne til
den nye slangetender til Brandkaptajn Bent Poulsen.

I år 2000 bliver der stationeret en pionervogn ved Løgumkloster brandstation.  Vognen skal bemandes  med 2 mand, så da bliver der også oprettet vagthold, der kan alarmeres uafhængig af resten af mandskabet.  Det er en Toyota Landcruiser, og den står til rådighed for alle brandværn under Vesteregnens Beredskab, men rykker altså ud fra Løgumkloster.

Det er i dag ikke så let, som tidligere, at blive brandmand.  Før, søgte man om optagelse, hvilket blev behandlet på medlemsmøde, og hvis man så blev godkendt, startede man med det samme.  Uddannelsen foregik så ved at man ”fulgte med” de gamle, samt ved øvelser.

I år 2000 bliver der stationeret en pionervogn ved Løgumkloster brandstation.  Vognen skal bemandes  med 2 mand, så da bliver der også oprettet vagthold, der kan alarmeres uafhængig af resten af mandskabet.  Det er en Toyota Landcruiser, og den står til rådighed for alle brandværn under Vesteregnens Beredskab, men rykker altså ud fra Løgumkloster.

Det er i dag ikke så let, som tidligere, at blive brandmand.  Før, søgte man om optagelse, hvilket blev behandlet på medlemsmøde, og hvis man så blev godkendt, startede man med det samme.  Uddannelsen foregik så ved at man ”fulgte med” de gamle, samt ved øvelser.

2003 fik værnet en ny tankvogn

Nu er det sådan, at ALLE brandmænd, uanset om vi er frivillige, deltid eller heltidsansatte skal igennem samme uddannelse. Det var frygtet at det derfor kunne blive svært at rekruttere unge til hvervet, når det nu skulle bruges så mange timer af fritiden til skolearbejde.  Men frygten blev gjort til skamme,  tilgangen af unge har været stigende de sidste år, og for det meste har vi folk stående på venteliste.

 

 
Løgumkloster Frivillige Brandværn
fotograferet foran tankvognen
2. december 2004

 Værnet råder i dag over :

1.   Automobilsprøjte Renault årg. 1995

2.   Tankvogn, VolvoF12/380, 21.000 L.  årg. 1983 

3.   Slangetender, Mitsubishi Strada årg. 2000  m. pumpe

4.   Pionervogn, Toyota Land Cruiser

5.   WV lukket transporter m. dobbeltkabine  årg. 1999

6.      Miljøtrailer trin 1